ติดต่อสอบถาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-722623 ,081-6622955, 091-0569640  Email: nchusocrmu@gmail.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham University.

ที่อยู่: 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

แผนที่